Seria AG

ag_range

Srebro było wykorzystywane przez tysiąclecia w naczyniach do picia i przechowywania wody, aby zachować jej "słodycz". W roku 79 n.e. Pliniusz Starszy pisał w swojej „Historii Naturalnej" o zdolności żużli srebra do zamykania i leczenia ran. Niezwykłe właściwości antybiotyczne tego minerału obejmują setki różnych mikroorganizmów, w tym bakterie, wirusy, drożdże, grzyby i pleśnie.

Srebro odpowiednio dodane do węgla aktywowanego zapobiega ewentualnemu osadzaniu się mikroorganizmów podczas używania bądź przechowywania filtra wody. Odbywa się to bez znaczącego oddziaływania na właściwości oczyszczające węgla. W serii Ag w Eurocarb impregnujemy węgle o wysokiej jakości, z łupin orzechów kokosowych pochodzących z fabryk Haycarb, związkami srebra w różnych ilościach, aby osiągnąć idealny poziom kontroli mikrobiologicznej.

Nasze węgle są używane do odfiltrowywania chloru z wody pitnej, jak również pozostałych związków organicznych, które wpływają na smak lub wywołują potencjalne problemy zdrowotne.

Jesteśmy w stanie dostarczyć wysokiej jakości materiał impregnowany (o zawartości srebra w zakresie od 0,01 do 0,4 %) do różnych użytkowników w całej Europie. Nasza wysoka zdolność produkcyjna charakteryzuje się znaczną elastycznością w stosunku do wielkości partii i pozwala na szybkie dostarczanie nisko pyłowych produktów o wysokiej spójności.

Wszystkie partie są kompleksowo testowane w naszym laboratorium w celu zapewnienia zgodności ze specyfikacjami.

Służymy radą w doborze najlepszego rodzaju węgla do używanego filtra, biorąc pod uwagę rozmiar oczek, poziom aktywności i zawartość srebra.

Węgle Eurocarb do oczyszczania wody spełniają stosowne międzynarodowe wymogi, takie jak EN12915, AWWA B604-96, a na życzenie, NSF 61 i Prop65, jeżeli jest to wymagane.

Gatunki impregnowane srebrem są zarejestrowane w EPA.