Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności reguluje relację między użytkownikiem niniejszej strony internetowej, a Eurocarb, właścicielem i administratorem strony. Polityka ma zastosowanie w odniesieniu do wykorzystania przez nas jakichkolwiek danych związanych z korzystaniem przez użytkownika z niniejszej strony internetowej oraz usług i systemów w ramach strony.

1. Definicje i interpretacja

W niniejszej polityce prywatności przyjmuje się następujące definicje:

 • „Konto” oznacza ogół danych osobowych, informacji dot. płatności i danych uwierzytelniających użytych przez użytkownika w celu uzyskania dostępu do materiałów lub jakichkolwiek innych systemów komunikacji elektronicznej zawartych na niniejszej stronie internetowej
 • „Treść” oznacza wszelkie teksty, elementy graficzne, ilustracje, pliki audio i video, oprogramowanie, zestawienia danych oraz wszelkie inne formy informacji, jakie można przechowywać w zasobach komputera, które widnieją na niniejszej stronie internetowej lub stanowią jej część
 • „Cookie” oznacza mały plik tekstowy, który jest umieszczany na Państwa komputerze przez Eurocarb podczas odwiedzin niektórych części niniejszej strony internetowej. Pliki Cookie umożliwiają nam identyfikację częstych odwiedzających oraz analizę ich nawyków dotyczących przeglądania zawartości niniejszej strony internetowej. W przypadku użycia funkcjonalności e-commerce pliki Cookies mogą być wykorzystywane do przechowywania zawartości koszyka. Więcej informacji zawarto w paragrafie 11; „Dane” oznacza ogół informacji, jakie podają Państwo na niniejszej stronie internetowej. Oznacza to między innymi informacje na temat Konta oraz informacje podane z wykorzystaniem jakichkolwiek usług lub systemów Eurocarb
 • „Usługa” oznacza ogół wszystkich obiektów, narzędzi, usług czy informacji on-line udostępnianych przez Eurocarb na niniejszej stronie internetowej obecnie lub w przyszłości; „System” oznacza wszelką infrastrukturę łączności elektronicznej udostępnianą przez Eurocarb na niniejszej stronie internetowej obecnie lub w przyszłości. Oznacza to między innymi pocztę e-mail obsługiwaną przez stronę, miejsca do zamieszczania komentarzy, chat na żywo oraz adresy poczty elektronicznej umieszczone na stronie
 • „Użytkownik”/”Użytkownicy” oznacza wszelkie strony trzecie, które uzyskują dostęp do strony internetowej i nie są pracownikami Eurocarb i nie działają w ramach wykonywania obowiązków wynikających z tego zatrudnienia
 • „Strona internetowa” oznacza stronę internetową, odwiedzaną obecnie przez Państwa (https://www.eurocarb.com) oraz wszelkie podstrony tej strony internetowej, za wyjątkiem sytuacji, kiedy są one jednoznacznie wyłączone z tego zakresu na mocy odrębnych warunków użytkowania

2. Dane, jakich możemy potrzebować

W trakcie użytkowania przez Państwa strony internetowej, możemy poprosić o podanie następujących danych:

 • 2.1 imię i nazwisko
 • 2.2 data urodzenia
 • 2.3 płeć
 • 2.4 stanowisko
 • 2.5 zawód
 • 2.6 informacje kontaktowe, takie jak adres e-mail czy numery telefonów
 • 2.7 dane demograficzne, takie jak kod pocztowy, preferencje i zainteresowania
 • 2.8 informacje finansowe, takie jak numery kart kredytowych/debetowych

3. Dane pobierane automatycznie

W sposób automatyczny mogą być pobierane między innymi następujące dane:

 • 3.1 adres IP (pobierany automatycznie)
 • 3.2 typ i wersja przeglądarki internetowej (pobierane automatycznie)
 • 3.3 system operacyjny (pobierany automatycznie)
 • 3.4 lista adresów URLS, począwszy od strony odwiedzanej przedtem, Państwa operacji na naszej stronie internetowej, oraz strony odwiedzanej zaraz po (pobierane automatycznie)
 • 3.5 Pliki Cookie (zob. punkt 11)

4. Wykorzystanie przez nas danych

 • 4.1 Wszelkie wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Eurocarb tak długo, jak będą Państwo korzystać z usług i systemów zawartych na stronie internetowej. Dane wprowadzone przez Państwa za pomocą jakichkolwiek systemów komunikacji elektronicznej zawartych na naszej stronie internetowej mogą być przechowywane przez dłuższy okres, maksymalnie sześć miesięcy
 • 4.2 Za wyjątkiem sytuacji, kiedy na mocy przepisów będziemy zobowiązani lub upoważnieni do udostępnienia danych, oraz na mocy paragrafu 5, Państwa dane nie będą udostępniane osobom trzecim. Powyższe stwierdzenie dotyczy również naszych filii lub innych spółek należących do naszej grupy, chyba że w szczególny sposób zostało to określone inaczej
 • 4.3 Wszystkie dane osobowe są przechowywane w sposób bezpieczny zgodnie z wymogami brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r. Więcej informacji na temat bezpieczeństwa w paragrafie 10
 • 4.4 Niektóre lub wszystkie z powyższych informacji mogą być od czasu do czasu wykorzystywane w celu zapewnienia optymalizacji usług oraz doświadczenia podczas korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej. W szczególności dane te mogą być przez nas wykorzystywane w następujących celach:
  • 4.4.1 wewnętrzna rejestracja danych
  • 4.4.2 optymalizacja naszych produktów/usług
  • 4.4.3 wysyłka mailowa materiałów promocyjnych, które mogą być dla Państwa interesujące
  • 4.4.4 kontakt w celach związanych z badaniami rynku, który może odbyć się drogą mailową, telefoniczną, za pośrednictwem faksu lub poczty. Powyższe informacje mogą być wykorzystane na potrzeby dostosowania lub aktualizacji naszej strony internetowej

5. Witryny internetowe i usługi osób trzecich

Eurocarb może od czasu do czasu korzystać z usług stron trzecich w zakresie takich kwestii jak między innymi: zarządzanie płatnościami, dostawa nabytych towarów, zarządzanie wyszukiwaniem, reklama i marketing. Firmy świadczące powyższe usługi mogą mieć dostęp do niektórych danych osobowych wprowadzanych przez użytkowników niniejszej strony internetowej. Wszelkie dane wykorzystywane przez wspomniane powyżej strony trzecie będą wykorzystywane wyłącznie w zakresie niezbędnym do świadczenia przez nich usług zlecanych przez Eurocarb. Jakiekolwiek wykorzystanie danych do innych celów jest surowo zabronione. Ponadto dane przetwarzane przez osoby trzecie muszą być przetwarzane zgodnie z warunkami niniejszej polityki prywatności oraz zgodnie z wymogami brytyjskiej ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 r.

6. Zmiana własności przedsiębiorstwa oraz przekazanie kontroli nad nim

 • 6.1 Niekiedy Eurocarb może rozszerzać bądź ograniczać swoją działalność gospodarczą, co może wiązać się ze sprzedażą niektórych oddziałów lub z przekazaniem kontroli nad niektórymi oddziałami stronom trzecim. W sytuacji, kiedy dane wprowadzone przez użytkowników są istotne dla działalności danego oddziału, zostaną one przeniesione wraz z własnością danego oddziału, a nowemu właścicielowi lub nowej jednostce kontrolującej będzie przysługiwać prawo do wykorzystywania danych w celach, dla których powyższe dane zostały przez Państwa wprowadzone
 • 6.2 W sytuacji, kiedy jakiekolwiek dane wprowadzone przez użytkowników zostaną przekazane na powyższych warunkach, nie zostaną Państwo poinformowani o takich zmianach z wyprzedzeniem. W przypadku kontaktu z Państwem nie będą mieli Państwo możliwości zdecydowania o usunięciu danych lub nieudostępnieniu ich nowemu właścicielowi lub jednostce kontrolującej

7. Kontrola dostępu do Państwa danych

 • 7.1 Każdorazowo przy żądaniu wprowadzenia danych będą Państwo mieć możliwość ograniczenia naszego dostępu do tych danych. Mogą to być następujące opcje:
 • 7.1.1 wykorzystanie danych do celów związanych z marketingiem bezpośrednim
 • 7.1.2 przekazywanie danych stronom trzecim

8. Państwa prawo do odmowy podania danych

 • 8.1 Istnieje możliwość dostępu do niektórych obszarów strony internetowej bez podawania żadnych danych. Niemniej jednak na potrzeby użytkowania wszystkich usług i systemów dostępnych na stronie internetowej mogą Państwo zostać poproszeni o wprowadzenie danych dotyczących Konta lub innych danych
 • 8.2 Istnieje możliwość ograniczenia wykorzystania plików Cookies w Państwa przeglądarce. Więcej informacji - zob. paragraf 11.4

9. Dostęp do własnych danych

 • 9.1 W przypadku przechowywania jakichkolwiek danych osobowych, będą mieli Państwo możliwość dostępu do Państwa Konta w celu uzyskania podglądu lub poprawienia danych w dowolnym momencie. W przypadku zmiany okoliczności może zaistnieć potrzeba zmiany lub aktualizacji Państwa danych. Również dodatkowe dane dotyczące Państwa preferencji marketingowych mogą być przechowywane i mogą mieć do nich Państwo dostęp w dowolnym momencie
 • 9.2 Przysługuje Państwu prawo zażądania kopii danych osobowych za niewielką opłatą

10. Bezpieczeństwo

 • 10.1 Bezpieczeństwo danych ma dla Eurocarb ogromne znaczenie i aby chronić Państwa dane, wprowadziliśmy odpowiednie procedury fizyczne, elektroniczne i zarządcze mające na celu ochronę informacji gromadzonych on-line

11. Pliki Cookies

 • 11.1 Eurocarb może zachowywać i ma dostęp do ciasteczek na Twoim komputerze
 • 11.2 Plik Cookie to niewielki plik gromadzony na twardym dysku Państwa komputera, zawierający z reguły anonimowy, niepowtarzalny identyfikator, do którego dostęp ma wyłącznie strona internetowa, która go tam umieściła. Inne strony nie mają do niego dostępu
 • 11.3 Istnieje możliwość usunięcia plików Cookies, jednak w ten sposób mogą Państwo utracić informacje, które umożliwiają szybszą nawigację po stronie internetowej
 • 11.4 Mogą Państwo wybrać opcję włączenia lub wyłączenia plików Cookies w przeglądarce internetowej. Ustawienia domyślne przeglądarki internetowej przewidują włączenie plików Cookies, jednak można to zmienić. Więcej informacji znajdą Państwo w menu Pomocy w przeglądarce internetowej. Wyłączenie plików Cookies może uniemożliwić korzystanie z pełnej gamy usług dostępnych na stronie internetowej

12. Zmiany w polityce prywatności

Eurocarb zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności, jeśli uzna to za zasadne, lub jeśli będzie to wymagane na mocy przepisów. Wszelkie zmiany będą bezzwłocznie zamieszczane na stronie internetowej. Zmiany polityki prywatności uznaje się za przyjęte przez użytkownika przy pierwszym użyciu przez niego strony internetowej po wprowadzeniu zmian.