Węgiel kamienny granulowany

carbon_comp

Eurocarb oferuje szeroka gamę produktów z aktywowanym węglem kamiennym. Produkty te są na ogół tanie i efektywne jako złoża filtracyjne w zastosowaniach takich jak uzdatnianie wody i oczyszczanie powietrza.

W celu oczyszczenia wody możemy dostarczyć węgle zgodne z normą EN12915 w różnych rozmiarach do zastosowania: w miejskich oczyszczalniach wody, basenach, oczyszczalniach ścieków i uzdatnianiach wody przemysłowej.

Węgle aktywowane na bazie węgla kamiennego są powszechnie stosowane w branży obróbki powietrza jako ekonomiczna metoda kontroli zapachu lub usuwania określonych zanieczyszczeń.

Dodatkowo, granulowane węgle aktywowane na bazie węgla kamiennego służą jako podłoże dla różnych gatunków impregnowanych do zastosowania przy nieskutecznym usuwaniu przez podstawowy węgiel.

Jesteśmy w stanie pozyskać wysokiej jakości materiał, zwracając uwagę (przeprowadzając dokładne badania w naszych laboratoriach w Wielkiej Brytanii) na następujące cechy:

  • Rozmiar cząsteczek (jak określono w ASTM, BS, JIS i wielu innych normach)
  • Rozkład cząsteczek (w przedziale różnych rozmiarów oczek)
  • Aktywność (mierzona w CTC, Indeksem Butanu lub Jodu)
  • Gęstość
  • Twardość
  • Zawartość popiołu
  • Poziom zanieczyszczeń (kontrolowane przez szereg standardowych i własnych procesów
    płukania)
  • Zawartość pyłu

Arkusze specyfikacji dotyczącej szerokiej gamy produktów są udostępniane na życzenie.