Węgiel drzewny

carbon_comp

Nasze drewnopochodne węgle są wykonane poprzez aktywację parą wodną albo aktywację chemiczną, na ogół z zastosowaniem chlorku cynku lub kwasu fosforowego, w zależności od pożądanych właściwości produktu końcowego. Ogólnie mówiąc, węgle drewnopochodne mają wysoką zawartość mezo- i makroporów w porównaniu z typowym węglem, a zwłaszcza z węglem kokosowym. Wykazują one różne właściwości sorpcji i desorpcji, i często są zdolne do adsorbowania bardzo dużych cząsteczek. Ich właściwości sprawiają, że są one szczególnie przydatne w aplikacjach, takich jak:

  • Odbarwianie, np. soków owocowych, napojów, żywności i produktów farmaceutycznych
  • Oczyszczanie olejów jadalnych, środków słodzących, skrobi itp
  • Odzysk rozpuszczalników
  • Zastosowanie w urządzeniach do kontroli strat emisji parowej

W zastosowaniach odbarwiania wydajność produktów zwykle mierzy się za pomocą takich parametrów jak:

  • Adsorpcja Błękitu Metylenowego, która określa zdolność do adsorpcji średnich cząsteczek włącznie z barwnikami. Jest ona wyższa dla węgli, które mają przewagę mezoporów (o średnicy 2-5 nm)
  • Indeks Melasy; gdzie mierzy się adsorpcję melasy z roztworu w celu wskazania zdolności do adsorbowania dużych cząsteczek. Wyniki tego badania są silnie uzależnione od struktury mezoporów

W wielu zastosowaniach czystość węgli oraz chemia powierzchniowa są również ważne, a węgle drewnopochodne mają zwykle większą czystością niż węgle pochodzenia kamiennego. W razie potrzeby te parametry można poprawić poprzez płukanie. Poziom pH może być również zmieniany. Rozkład wielkości cząstek węgli proszkowych jest również ważny, ponieważ wpływa na kinetykę adsorpcji.

Oferujemy szeroką gamę drewnopochodnych produktów proszkowych dostosowanych do różnych zastosowań, a także pelety do stosowania w odzysku rozpuszczalnika lub w urządzeniach do kontroli strat emisji parowej.