Zasady i warunki

Kontynuując przeglądanie i korzystanie z tej witryny, wyrażasz zgodę na przestrzeganie poniższych warunków użytkowania, które wraz z naszą polityką prywatności regulują relacje Eurocarb z Tobą w odniesieniu do tej witryny.

Termin „Eurocarb” lub „nas” lub „my” odnosi się do właściciela strony internetowej.

Termin „Ty” odnosi się do użytkownika lub osoby przeglądającej naszą stronę internetową.

Korzystanie z tej witryny podlega następującym warunkom użytkowania:

  • Zawartość stron tej witryny służy wyłącznie do ogólnej informacji i użytku. Może ulec zmianie bez powiadomienia
  • Ani my, ani żadna strona trzecia nie udzielamy żadnej gwarancji ani gwarancji co do dokładności, aktualności, wydajności, kompletności lub przydatności informacji i materiałów znalezionych lub oferowanych na tej stronie w jakimkolwiek konkretnym celu. Przyjmujesz do wiadomości, że takie informacje i materiały mogą zawierać nieścisłości lub błędy, a my wyraźnie wyłączamy odpowiedzialność za wszelkie takie nieścisłości lub błędy w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo
  • Korzystanie z jakichkolwiek informacji lub materiałów na tej stronie odbywa się wyłącznie na własne ryzyko, za które nie ponosimy odpowiedzialności. Twoim obowiązkiem jest upewnienie się, że wszelkie produkty, usługi lub informacje dostępne za pośrednictwem tej witryny internetowej spełniają określone wymagania
  • Ta witryna internetowa zawiera materiały, które są naszą własnością lub są przez nas licencjonowane. Ten materiał obejmuje między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd i grafikę. Powielanie jest zabronione w sposób inny niż zgodny z informacją o prawach autorskich, która stanowi część niniejszych warunków
  • Wszystkie znaki towarowe reprodukowane na tej stronie internetowej, które nie są własnością ani nie są licencjonowane dla operatora, są potwierdzone na stronie internetowej
  • Nieautoryzowane korzystanie z tej strony internetowej może skutkować roszczeniem o odszkodowanie i/lub stanowić przestępstwo
  • Od czasu do czasu niniejsza witryna internetowa może również zawierać łącza do innych witryn internetowych. Linki te są udostępniane dla Twojej wygody w celu uzyskania dalszych informacji. Nie oznaczają one, że popieramy witrynę (strony internetowe). Nie ponosimy odpowiedzialności za treść połączonych stron internetowych
  • Nie możesz utworzyć łącza do tej witryny z innej witryny lub dokumentu bez uprzedniej pisemnej zgody Eurocarb
  • Your use of this website and any dispute arising out of such use of the website is subject to the laws of England and Wales

© Eurocarb Limited 2023 Wszelkie prawa zastrzeżone