Powietrze i gaz

air_and_gas

Węgiel aktywowany jest używany do filtracji gazów od ponad 100 lat. Porowata struktura umożliwia zwiększenie powierzchni, a aktywność powierzchniowa węgla przyciąga i zatrzymuje cząsteczki, usuwając je w ten sposób ze strumienia powietrza. W węglach impregnowanych odczynniki chemiczne stosowane są w sposób jednolity w całej ich strukturze, tak aby określone zanieczyszczenia przechodząc przez warstwę węgla wchodziły z nimi w reakcje i były w ten sposób usuwane.

Struktura naszych węgli z łupin kokosowych charakteryzuje się bardzo wysoką ilością mikroporów, co szczególnie nadaje się do usuwania małych cząsteczek, takich jak lotne związki organiczne. Działanie jest bardzo dokładnie sprecyzowane dla danego zastosowania, a wysoka gęstość i twardość zapewnia solidne podłoże, które jest odporne na intensywnego użytkowanie. Ewentualnie, w zastosowaniach do filtracji powietrza w pomieszczeniach lub pojazdach, wysoka czystość i niska zawartość pyłu umożliwia łatwe wprowadzanie węgli do nośnika płytkowego, który następnie jest fałdowany, aby umożliwić maksymalizację powierzchni przy minimalnym spadku ciśnienia. Szeroka gama dostępnych zabiegów impregnacyjnych poszerza zakres zastosowań obejmując wiele innych zanieczyszczeń organicznych i nieorganicznych.

W konstrukcji filtra powietrza, ważne jest poprawne zrównoważenia wymagań maksymalizacji zdolności adsorpcji gazowej przy jednoczesnej minimalizacji oporu przepływu. Nasze węgle dostępne są w bardzo szerokim zakresie rozmiarów, tak aby umożliwić projektantowi filtra optymalizację tego aspektu.

Zastosowania GazóW I Powietrza

  • Oczyszczanie gazów w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym
  • Usuwanie rtęci i innych zanieczyszczeń z gazów spalinowych
  • Filtry ochrony zbiorowej dla statków, pojazdów i budynków
  • Filtry kabinowe do samochodów i filtry powietrza do pomieszczeń
  • Dygestoria (wyciągi laboratoryjne) wykorzystywane na uczelniach wyższych, w szkołach, szpitalach i laboratoriach przemysłowych
  • Sprzęt do ochrony układu oddechowego ,taki jak maski gazowe
  • Filtry sprężonego powietrza wykorzystywane z powietrzem do oddychania lub powietrzem przemysłowym o wysokiej czystości
  • Usuwanie określonych zanieczyszczeń podczas wytwarzania energii jądrowej
  • Urządzenia w pojazdach kontrolujących utratę emisji parowej