Seria KP

kp-range

Elastyczny zakres KP jest przeznaczony do usuwania H2S ze strumieni gazu pozbawionego tlenu wraz z innymi związkami, które się łatwo utleniają. Jest to bardzo skuteczny impregnowany produkt, majacy liczne zastosowania w porównaniu z licznymi czynnikami, które mają być usunięte.