Węgle pyliste

powdered-carbons_1

Węgle pyliste są głównie wykorzystywane do uzdatniania i oczyszczania wody oraz odbarwiania soków, syropów, olejów jadalnych i produktów farmaceutycznych. Mogą być również stosowane do oczyszczania spalin w celu usunięcia metali ciężkich i dioksyn (są wstrzykiwane do strumienia gazu).

Ponieważ droga dyfuzji cząsteczek do porów jest znacznie krótsza ze względu na małą wielkość cząstek, sproszkowane węgle zapewniają szybszą adsorpcję niż węgle granulowane lub w postaci peletów.

Oferujemy szeroki wybór produktów pylistych do różnych zastosowań, w tym:

Produkty drewnopochodne aktywowane chemicznie lub parą wodną, stosowane w procesach odbarwiania i oczyszczania są dostępne w różnych rozmiarach rozkładu cząsteczek, ale mogą być również dostosowane do określonych potrzeb. Aby dopasować je do konkretnych procesów, niektóre z tych produktów są płukane w celu uzyskania wysokiej czystości lub zmiany poziomu pH.

Nasze pyliste węgle są wykorzystywane w oczyszczaniu ścieków komunalnych, produkcji elektrod węglowych do kondensatorów o dużej pojemności, baterii oraz proszków farmaceutycznych używanych do leczenia zatruć.. W razie potrzeby, mamy również możliwość dostarczania proszków o średnicy środkowej od 5μm. W celu zapewnienia bardzo wysokiej czystości, stosuje się różne procesy płukania węgla.

Proszki węglowe pochodzenia kamiennego są używane do uzdatniania wody, oczyszczania spalin lub mają inne podobne zastosowanie. Dostępne są w różnych rozmiarach i poziomach aktywności.